Vesilasi-injektointi

Pysäyttää valuvan hiekan

Kun rakennuskaivantoja joudutaan tekemään soraan, hiekkaan tai hietaan, olipa kyseessä luonnon materiaali tai myöhemmin paikalle tuotu täyttömateriaali, joudutaan kaivannot tekemään luiskattuina tai niitä joudutaan tukemaan. Tuenta voidaan tehdä yleensä joko ponttaamalla tai injektoimalla. Ponttaus tulee kyseeseen määrien ollessa suuria ja jos kohteessa on tilaa riittävästi.

Kun kaivaminen joudutaan tekemään rakennuksen sisällä, seinän vieressä tai tuettava alue on pieni, on vesilasi-injektointi usein paras ratkaisu tuentatyöhön. Muut kemialliset injektointiaineet ovat joko kalliita (akryylit, epoksihartsit, polyuretaanit, mikrosementti) tai voivat olla jopa ympäristölle vahingollisia tai ne eivät tunkeudu injektoitavaan materiaaliin (normaali- tai rapidsementti)

Lisää maaperän kantavuutta

Lisä- ja korjausrakentamisessa olemassa olevien anturoiden kuormat usein kasvavat, jolloin niiden alla olevan maaperän kantavuus ei enää riitä. Vesilasi-injektointi on myös näissä kohteissa käyttökelpoinen tapa lisätä sitä.

Näin me sen teemme

Vesilasi-injektointia on tehty yleensä perinteisesti yksikemikaalimenetelmällä, jossa vesilasiin sekoitetaan vesi ja kovetin ja tämä kemikaaliseos on pumpattava tietyn ajan kuluessa injektoitavaan kohteeseen. Ongelmana tässä menetelmässä on se, että haluttaessa suurempia lujuuksia, seos pyrkii hyytymään niin nopeasti, ettei sitä ehdi pumpata tai kemikaaliseos karkaa pois injektointikohteesta ennen kuin se ehtii hyytyä.

Kehittämällämme kaksikemikaalipumpulla sekoitamme kovettimen ja kiihdyttimen vesilasiin vasta injektointireiän suulla jolloin voimme käyttää suurempia vesilasi- ja kovetinpitoisuuksia ja saada siten injektoitavaan materiaaliin suurempia loppulujuuksia ja varmistaa samalla sen, että injektointi kohdistuu haluttuun paikkaan.

Kustannustehokkuus

Kemiallisen injektoinnin kustannuksia pidetään yleensä korkeina. Käytettäessä vesilasia tuentatöihin saavutetut kustannussäästöt ovat kuitenkin usein kustannuksia suurempia:

  • Valuvan hiekan aiheuttamat tyhjätilat lattian alla jäävät pois.
  • Työmaa voidaan rajata pienelle alueelle, jolloin aiheutetaan vähemmän häiriöitä rakennuskohteen toiminnalle.
  • Injektoitu seinämä voi toimia suoraan muottiseinänä, jolloin valumuotin tekeminen ja purkaminen sekä valun taustatäyttö jäävät pois.
  • Maaperän kantavuuden lisääminen on usein edullisempaa, kuin anturoiden suurentaminen.

Ympäristö

Vesilasi eli natriumsilikaatti valmistetaan samoista aineosista (kvartsihiekka ja sooda) kuin lasikin, on siis nimensä mukaisesti veteen liuotettua lasia. Injektointiseoksen kovettimena käytetyt pienet happomäärät muuttuvat reaktiossa suoloiksi, jotka sitoutuvat kiihdyttimenä käytetyn suolan ohella vesilasiin muuttuen pysyviksi yhdisteiksi, joten menetelmä on ympäristökuormitukseltaan hyvin pieni.