Betonilattioiden korjaustyöt

Pintalaatat

Olemme korjanneet vaurioituneita betonilaattoja valamalla vanhan laatan päälle uuden pintalaatan. Vanha laatta on joko jyrsitty tai vesipiikattu uuden pintalaatan tartunnan varmistamiseksi. Betonimme tartuntaa vanhaan rakenteeseen on testattu jo lähes 200 kohteessa lattioiden korjaus- ja siltakansien muotoiluvaluissa. Valut ovat kestäneet kiinni alustoissaan.

Liikuntasaumat

Olemme korjanneet varasto- ja tuotantotilojen lattioiden liikuntasaumoja. Tarvittaessa olemme lisänneet pohjamaan kantavuutta vesilasi-injektoinnilla. Usein koko liikuntasauma on purettu auki ja siihen on rakennettu uusi terästys sekä lisätty samalla myös liukutapitus. Betoneina olemme käyttäneet joko tehdasvalmisteista teräskuidutettua polymeeribetonia tai omia itsetiivistyviä betonituotteitamme. Betonin kovetettua korjattu alue on yleensä viimeistelty timanttihionnalla ja liikuntasauma on tehty timanttisahaamalla sekä viimeistelty kohteen asettamien vaatimusten mukaan.

Lattioiden ja rakennusten nostot

Olemme korjanneet painuneita lattioita pumppaamalla lattian alla olleeseen tyhjätilaan nesteytettyä betoniamme ja nostamalla lattia edelleen paineella oikeaan korkeuteen. Mikäli painuminen on johtunut löyhästä lattian alustäytöstä, olemme usein lisänneet sen kantavuutta vesilasi-injektoinnilla.

Olemme nostaneet myös tunkkaamalla painuneita rakennuksia ja niiden osia. Lopuksi olemme täyttäneet muodostuneen tyhjätilan pumppaamalla sinne nesteytettyä betoniamme.